Tin tức hoạt động

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG GÓP PHẦN THÚC ĐẨY GIÁO DỤC VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Giáo dục có vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của mỗi cộng đồng, mỗi quốc gia. Giáo dục vì sự phát triển bền vững được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Từ năm 2005, Ủy ban quốc gia “Giáo dục vì sự phát triển bền vững” đã được thành lập nhằm thúc đẩy giáo dục vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam.

Phương pháp dạy học mới

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VỚI CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018

Đổi mới phương pháp dạy học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Truy cập

Hôm nay:
1175
Hôm qua:
215
Tuần này:
4230
Tháng này:
8168
Tất cả:
46269